Tin nổi bật
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
37 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 22.543
Online: 7
Triển khai, trình tự, quy trình đo đạc lập bản đồ địa chính

Triển khai, trình tự, quy trình đo đạc lập bản đồ địa chính

Thực hiện Công văn số 1901, ngày 14/9/2020 của UBND Thị xã Đông Hòa. Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền...

Ảnh hoạt động